Berätta för oss.

Hemme>Tjänster>Teknik>Gabionskorgar för skydd av flodbanken

EnZar®

Utmärkt Gabionskorg prestanda i skydd av flodbanken

För närvarande, Gabionskorgar Har använts i stor utsträckning i många tillämpningar som kanalfoder och hållbara väggar. Dessutom spelar den en viktig roll särskilt i skyddet av flodbanken. Så, vad är rollen med gabionskorgar i flodgränsskydd, och vilka är dess fördelar?

Ett vanligt problem förekommer i nästan alla floder både hemma och utomlands. När det gäller flodbankens skydd kan den innehålla erosionen, skydda flodstrand och dämpa jorderosion. Dessutom har den följande fördelar:

  • Stabilisera flodbankerna och minska jordbruksmarkens förluster.
  • Minska oönskade insättningar inom andra områden.
  • Minska överdriven sedimentering i vattendrag, minska sand- och grusavlagringar och skydda lek- och ryggradslösa livsmiljöer.
  • Undvik att flodkanalen vidgas och att vattennivån sjunker för att skydda levnadstemperaturen och syrenivåerna hos djur i vattnet.
  • Skapa en livsmiljö för däggdjur, fåglar och växter runt flodbanken.

Betongblock, torra stenar och korgar är tre huvudsakliga metoder som nu används för skydd av flodbanken. Genom jämförelsetabellen nedan, hittar du Gabion korgar är ditt bästa val för flodbank skydd på grund av följande skäl:

The picture shows concrete blocks are placed on the river bank for bank protection.

Skydd av flodbanken i betongblock.

The picture shows the dry stones are placed on the river bank for bank protection.

Skydd för torr sten av flodbanken

The picture shows gabions are placed along the river banks for bank protection.

Skydd i Gabion flodbanken

Jämförelsetabell över olika typer av skydd av flodbanken Performanc
Prestandande
Type
Betongblock Torr sten Gabionskorgar
Omfattande kostnader HögreName Medelhög Medelhög
Tillämpningsområde Huvudsakligen används för stränder av stora floder och havsstrand Används huvudsakligen för små och medelstora floder Lämplig för stränder i alla floder och strand
Livslängd Upp till årtionden En kort period. Upp till årtionden
Byggmetod Komplex och svår konstruktion Enkel konstruktion och hög arbetskraftsförbrukning Enkel konstruktion och låg arbetskraftsförbrukning
Landskapsmiljön Förstör den ursprungliga ekologiska balanse Brist på vitalitet och påverkar landskapsmiljön Kan odla växter som smälter i miljön
Förändring av grundvale Svårt att anpassa sig till grundförändringar och svårt att reparera Svårt att anpassa sig till grundförändringar Anpassa till grundläggande uppgörelse

Det framgår att gabionskorgar används i stor utsträckning i vattenskyddsprojekt tack vare den unika strukturen och fördelarna och dess tillämpning i flodbanken. skyddet växer också snabbt. Därför är det avgörande att välja rätt gabion korg. Vi är en professionell tillverkare av gabion korgar. Vi kan erbjuda båda. Dubbel vridna gabionskorgar Och och Svetsade gabionskorgar Som lämpar sig för stora eller medelstora och små floder och diken. Vi kan inte bara ge gabionskorgar gjorda av galvaniserad ståltråd och Galfan ståltrådar, men även ge installationsinstruktioner och planera ritningar för att hjälpa dig att slutföra dina flodbanksskyddsprojekt.

Uppåt