Berätta för oss.

Hemme>Tjänster>Teknik>Gabionskorgar tillämpningar

EnZar®

Vad Gabionskorgar gör för oss

Militärt försvar.

För regioner med ständigt närvarande hot krävs en varaktig och tillförlitlig krav. Defensiv barris Är brådskande. Säkraste bastionbarriärer, tillverkade av fullsvetsade stålpaneler och tunga bondad polypropylengeotextil, ge ett effektivt skydd för dina trupper, personal, fordon, anläggningar och andra värdefulla tillgångar. Samtidigt är de också idealiska för gränsbestämning, fredsbevarande etc.

Säkerhetsstruktur

Olika anpassningar av bastion barriär kan skapa ett brett utbud av säkerhetsstrukturer för att skydda mot specifika hot. Till exempel: Securest kan bilda en boendebunker som ger ett skydd för att skydda ungefär åtta personer från indirekta brandvapen a) Under tiden kan Securest bilda ett bunkertak med ett spänn på upp till 3,3 m för att skydda mot blast och fragmentering.

Storm och översvämningskontroll.

Ursprungligen använder folk sandsäckar för att försvara översvämningar och stormar. Men det visar sig vara obekvämt eftersom folk behöver fylla dessa väskor och ordna dem ordentligt. Därför behövs ett lämpligt men tillförlitligt system. Storm och översvämningsreglering Kan lösa alla dessa problem eftersom det är lätt att använda, fylla även återhämta sig. På så sätt förkortas byggnadstiden effektivt och arbetskostnaden sänks i största utsträckning.

Erosionskontroll

För områden där översvämningsvattnets hastighet är hög, jordar på Flodbanker Är så lätt att förlora. Därför behövs en bevarande struktur för att skydda dem mot erosion och besvär. Under dessa omständigheter, Gabion håller vägg eller gabion madrass är föredragna val. De passar marken. försvinna strömmande vattenenergi effektivt och dränera vattnet fritt utan något hydrostatiskt tryckproblem.

Bryggskydd.

Gabionskorgar Och gabionsmadrass används också allmänt för att stabilisera jordförhållanden runt bron, brobryggar och broskrämning sluttningar. Därför är flodbädden effektivt skyddad mot erosion och gisslan. Samtidigt upprätthåller den utmärkta prestanda av bro piren och förlänger broarnas livslängd.

Bullerbekämpning

Gabion bullerbarriär , som en effektiv ljudblockerare, används i allmänhet i högtrafikområden där trafikbuller kan störa de omgivande invånarna. Jämfört med andra bullerbarriärer, har denna gabion typ oregelbunden yta som kan sprida ljudet. Under tiden säkerställer tätt fyllningsmaterial och tjock struktur att det inte finns några luckor och hål för att låta ljudet passera igenom.

Kanalfoder

Gabionskorgar är idealiska för att styra vattenflödande volym och undvika vatten från att rinna av, de närliggande vattenresurserna är skyddade för att garantera omgivande djur har vatten att dricka. Så de används i allmänhet som kanalfoder, kulvert utlopp och weirs, etc.

Anläggningsarbete (Landscaping)

Förutom ovanför applikationer är svetsade gavonkorgar idealiska för anläggningsarbete. De används till exempel i allmänhet som fasader, beklädnad [/] eller kolonner för stöd. Under tiden fungerar de också som fritt stående staket för att skydda dina egenskaper.

Uppåt